HIP ผู้นำอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยอันดับ 1
สินค้าใหม่

HIP Interactive Smart Pole

• สามารถติดตั้งกล้อง Ai เพื่อตรวจจับเป้าหมายที่ต้องการได้ เช่นทะเบียนรถ,ใบหน้าผู้ต้องสงสัย
• มี IOT Sensors รับค่าต่าง ๆได้หลากหลาย รวมถึงค่าจากสภาวะแวดล้อมต่างๆ จากอากาศ, แม่น้ำ, ดิน etc.
• เก็บข้อมูลเป็น Big Data เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ย้อนหลังได้
• ระบบ Self Power ผลิตพลังงานเอง 24 ชั่วโมง และสำรองพลังงานได้ในตัว
• สามารถเชื่อมต่อกับ CCTV เอกชนระบบไฟถนน และระบบอื่นๆ ได้
• ทำให้ทราบความเป็นไปของเมืองได้ตลอดเวลาและทันที พร้อมเก็บข้อมูลเอาไว้ตลอดเวลา
• มี Scene Mode เพื่อให้อุปกรณ์ต่างๆ เรียนรู้ข้อมูลจาก Sensors และประมวลผล ให้ได้ Output ที่ต้องการ
• มีปุ่ม Emergency สำหรับแจ้งเหตุด่วน หรือ VDO message
• เป็น Smart 1/0 มี Output สามารถสั่งอุปกรณ์ให้ทำงานเองโดยอัตโนมัติเช่นควบคุมประตูน้ำ, ควบคุมูการรดน้ำต้นไม้ (sensor จากความชื้นในดิน)

Specification

LED Display แสดงผลค่าต่างๆ รวมถึงภาพนิ่งและ VDO

Solar Cell & Wind Turbine Generate Power 24 Hours

Public Announcement
- ระบบกระจายเสียง VOIP
- ระบบกระจายเสียงด้วยการ Play File

IOT Cloud Edge
- IOT Data-Sync & Forward
- Communicate with CCTV (Snapshot & VDO clip)
- Device Monitoring
- Local Database Server
- Local Output

Emergency Button
- Live VDO Call
- VDO Message

CCTV + AI
- Real Time VDO
- Analyzed Images
- Push VDO & Snapshot photos
- License Plate Recognitions
- Face Detection & Recognitions, etc.

IOT Sensors
- PM2.5
- Temperature
- Humidity
- Flood Detector
- Level Sensor
- Air Quality Sensor (Co, Co2, So2 etc.)

Description

HIP Smart Pole เป็นชุดอุปกรณ์เสาสำเร็จรูปที่สามารถสร้างพลังงานเลี้ยงตัวเองได้ 24 ชั่วโมง มีอุปกรณ์สื่อสารข้อมูลแบบ 2 ทาง พร้อมชุด Sensors ที่ติดตั้งได้ตามความต้องการ สามารถนำไปใช้เพื่อวัดค่าต่าง ๆ ตามหน้างานที่ต้องการ พร้อมนำไปใช้งานในสถานที่ต่างๆได้ อาทิเช่น...
• จุดที่มีมลภาวะ มลพิษสูง เก็บข้อมูลสภาวะแวดล้อม ค่าฝุ่น PM2.5, Co, C02 ค่ามลภาวะทางเสียง
• ท่าเรื่อ สำหรับรับแจ้งเหตุ กระจายข่าวสารต่างๆ ข้อมูลท่องเที่ยว ข้อมูลการเดินทางข้อมูล Covid19
• สวนสาธารณะ เพิ่มความปลอดภัย แจ้งเหตุได้ทันที รายงานคุณภาพอากาศ ให้ผู้ที่ออกกำลังกายระบบอัตโนมัติสามารถสั่งรดน้ำตื้นไม้เอง สั่งเครื่องพ่นหมอกให้ทำงาน เมื่ออากาศร้อน etc.
• แหล่งท่องเที่ยว - ให้ข้อมูลนักท่องเที่ยวเป็นจุดแจ้งเหตุด่วน และสร้างความอุ่นใจ ลดอาชญากรรม (การป้องปราม +การรักษาความปลอดภัยเชิงรุก)
• แหล่งชุมชน สำหรับกระจายข่าวสารรับแจ้งเหตุด่วนต่าง ๆ รับรายงานข้อมูลผู้ค้ายาเสพติด, Covid19
• แหส่งอุตสาหกรรม ที่สร้างปัญหามลพิษทางเสียงทางอากาศ ทางน้ำ (น้ำเสีย, ปล่อยสารหนักลงในน้ำ)
• ตลาดสด แหล่งค้าขาย สร้างความอุ่นใจให้ประชาชนและป้องปราม อาชญากรรม ให้ข้อมูล Covid19

ด้วยคุณสมบัติของตัวเครื่อง HIP Smart Pole ที่สามารถเป็น...
• Smart Street Light
• Air Quality Monitoring
• Smart Surveillance
• WiFi Access Point
• Digital Advertising
• SOS
• Public Address System
• EV Charging
• Flood Monitoring

(ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบส่วงหน้า บริษัท เอช ไอ พี โกลบอล จำกัด)

ดาวน์โหลดโปรแกรม

สามารถทำการดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรมและคู่มือการใช้งานกับเครื่องรุ่น HIP Interactive Smart Pole ได้เลยนะคะ..

โปรแกรมที่ใช้กับรุ่นนี้ :

File Program (TH) (ถ้ามี)

Version (ถ้ามี) :

File Program (EN) (ถ้ามี)


PDF Diagram การเชื่อมต่อ (ถ้ามี)

PDF แนะนำวิธีกรติดตั้ง (ถ้ามี)

PDF Manuals คู่มือการใช้งานเครื่อง (ถ้ามี)