HIP GLOBAL CO.,LTD.

บริษัท เอชไอพี โกลบอล จำกัด

จากเดิมชื่อบริษัท เซ็นจูรี่ มีน (ประเทศไทย) จำกัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 15 มีนาคม ค.ศ. 2001 โดยบริษัท เอชไอพี โกลบอล จำกัด เป็นบริษัทฯ หลัก ซึ่งครอบคลุมทั้งในด้านอุปกรณ์ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และ แพลตฟอร์ม ภายใต้การดำเนินธุรกิจเพื่อนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนช่วยประเทศไทยและมีบทบาทที่มากขึ้น โดยมีทีมวิศวกร ทีมพัฒนาโปรแกรมที่มีประสบการณ์ คอยสนับสนุนด้านระบบความปลอดภัย สร้างโอกาสในการรับรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อนำมาพัฒนาต่อยอดในการสร้างเทคโนโลยี เพิ่มศักยภาพในการนำมาใช้ได้จริงทั้งในประเทศและต่างประเทศ

บริษัท เอชไอพี โกลบอล จำกัด ได้เพิ่มศักยภาพขยายธุรกิจด้วยการเปิดดำเนินธุรกิจ เพิ่มช่องทางการขยายตัวให้ครอบคลุมทั้งด้านสินค้าและการบริการให้ครบทุกด้าน เพื่อตอบสนองในด้านเทคโนโลยี และคุณภาพชีวิต เพื่อก้าวเข้าสู่ยุค "5G" มุ่งสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัย

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริษัท

วิสัยทัศน์ (Our Vision)

Building the smart security and medical solution with Highest Idea Products
เป็นผู้ริริ่มโซลูชั่นอัจฉริยะทางค้านความปลอดภัยเละการแพทย์ จากผลิตภัณฑ์แนวคิดล้ำสมัย
用最高理念的产品,建立智慧的安防与医疗解决方案

    พันธกิจ (Our Mission)

      Be a respectable enterprise
      เป็นองค์กรที่น่าเชื่อถือ
      使命做一个让人尊重的企业

HIP Certificates

บริษัทฯ เอชไอพี โกลบอล จำกัด ผลักดันแนวนโยบายที่แผนการดำเนินงานบริษัทฯ ภายใต้นโยบายคุณภาพ ISO9001:2015

  • ผลิตภัณฑ์และบริการได้มาตฐาน
  • ลูกค้า มั่นใจ
  • บริการ ฉับไว
  • สินค้าส่งตรงเวลา
  • จัดเก็บปลอดภัย
  • พัฒนาอย่างต่อเนื่อง