HIP ผู้นำอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยอันดับ 1

เครื่อง X-Ray Generator รุ่น CMX5030C

• เวลาปิดเครื่องแต่ใช้กุญแจหมุนหนึ่งครั้ง เครื่องจะปิดระบบอัตโนมัติ
• วัสดุตะกั่วมี film ป้องกันสัมผัสและลวด ป้องกันเปื้อนสารจากตะกั่ว
• ไม่ว่าเครื่องอยู่ในสถานะทำงานหรือ standby หน้าจอสามารถแสดงภาพแบบไดนามิกได้

Specification

 Tunnel Size 500(W) x 300(H) mm
 Conveyor Speed 0.22m/s
 Conveyor Max Load 150kg
 Resolution diameter : 0.0787mm
metal wire
 Spatial Resolution Level diameter : 1.0mm,
vertical diameter : 1.0mm
 Penetrate Resolution diameter : 0.127mm
 Penetration 43mm steel film
 Film Safety Guarantee IS01600 Film
 Leakage Radiation 0.11uGy/h

Description

เครื่อง X-ray Generator เป็นเครื่องที่ใช้สำหรับการส่องทะลุผ่านกระเป๋า หีบห่อ หรือ พัสดุ เพื่อตรวจ
สอบว่ามีวัตถุใดอยู่ภายใน เพื่อป้องกันบุคคลนำวัตถุไม่พึงประสงค์ เช่น อาวุธ วัตถุระเบิด ยาเสพติด เข้าไปในพื้นที่หรือบริเวณควบคุม และเป็นระบบที่นำเครื่อง X-ray Generator มาต่อร่วมกับระบบสายพานขนส่งเพื่อนำกระเป๋าหรือพัสดุเข้าเครื่อง แบบอัตโนมัติ ซึ่งทำให้ระบบนี้มีช้อดีที่เห็น
ได้ชัดคือ มีความรวดเร็วสูง สามารถตรวจสอบกระเป้าได้เป็นจำนวนมาก

ทำไมต้องตรวจ X-Ray?
เพื่อตรวจหาวัตถุต้องสงสัย โดยจะเป็นการตรวจโดยใช้สายตาเจ้าหน้าที่กันแบบชิ้นต่อชิ้น ซึ่งหลักการของเครื่อง X-ray
ไม่มีอะไรซับซ้อน ตัวเครื่องจะตรวจหาวัตถุ 3 ประเภท และแบ่งเป็นสีเพื่อแสดงบนหน้าจอ เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบได้ง่าย โดย 3 ประเภทนั้นคือ
• วัตถุอินทรีย์ (Organic)
• วัตถุอนินทรีย์ (Inorganic)
• โลหะ (Metal)

เอ็กซเรย์ คือ รังสี หรือ แสงชนิดหนึ่งที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า เช่น เดียวกับแสงสว่างธรรมดา เอ็กซ์เรย์นี้มีลักษณะเป็นทั้งคลื่นและอนุภาคของแม่เหล็กไฟฟ้า
ที่มีช่วงคลื่นสั้นมาก ความยาวช่วงคลื่นตั้งแต่ 0.04-1000 อังสตรอม (Angstrom) (อังสตรอม คือ หน่วยวัดความยาว
ช่องคลื่น 1 อังสตรอม (A) เท่ากับ 10-7 เซนติเมตร) หรือ อยู่ระหว่างรังสีแกมม่า กับรังสีอุลตร้าไวโอเล็ต

คุณสมบัติของเอ็กซเรย์คล้ำยคลึงกับแสงสว่างธรรมดาเป็นส่วนใหญ่ แต่คุณสมบัติพิเศษ คือ มีอำนาจทะลุทะลวงผ่านวัตถุต่าง ๆ ได้มากบ้างน้อยบ้าง ขึ้นอยู่กับความแน่นทึบ
และน้ำหนักอะตอมของวัตถุที่ผ่านอีกด้วย

การฉายเครื่อง X-Ray จะมีระดับสีในการแสดงความเข้มของวัตถุ
• มวลสาร Z <10 (เล็ก)  จะแสดงสีส้ม
• มวลสาร 10 ? Z ? 18 (กลาง)  จะแสดงสีเขียว
• มวลสาร Z > 18 (ใหญ่) จะแสดงสีฟ้า

(ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบส่วงหน้า บริษัท เอช ไอ พี โกลบอล จำกัด)

ดาวน์โหลดโปรแกรม

สามารถทำการดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรมและคู่มือการใช้งานกับเครื่องรุ่น เครื่อง X-Ray Generator รุ่น CMX5030C ได้เลยนะคะ..

โปรแกรมที่ใช้กับรุ่นนี้ :

File Program (TH) (ถ้ามี)

Version (ถ้ามี) :

File Program (EN) (ถ้ามี)


PDF Diagram การเชื่อมต่อ (ถ้ามี)

PDF แนะนำวิธีกรติดตั้ง (ถ้ามี)

PDF Manuals คู่มือการใช้งานเครื่อง (ถ้ามี)