คืออีกหนึ่งช่องทางที่ตัวแทนจำหน่าย และลูกค้าสามารถเชื่อมต่อกับ HIP ได้ เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ของสินค้าและ ให้ข่าวสารที่มีประโยชน์แก่ลูกค้าและตัวแทน จำหน่าย ซึ่งทาง HIP ได้เตรียมกิจกรรมและของ สมนาคุณไว้มากมาย


ท่านจะได้พบกับข้อมูล VDO แนะนำสินค้าและรีวิวโปรดักส์จาก HIP การสอนและการแนะนำโปรแกรมจากทาง HIP ที่สามารถเข้าใจได้ง่ายๆ พร้อมทั้งให้ท่าน สามารถนำ VDO นี่้ ไปใช้ประโยชน์ด้าน อื่นๆ ในงานขายเพื่อให้ผู้ซื้อสามารถเข้ามาดูการใช้งานเบื้องต้นและทำความเข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้น


ข่าวด่วนสินค้าใหม่โดนใจ พร้อมแจกเอกสารใหม่ๆ ให้ได้เลือกใช้กันพร้อมข่าวสารแนะนำสินค้าทุกวันให้ได้ติดตามความเคลื่อนไหวจากทาง HIP โดยเฉพาะ
HIP SECURITY GROUP

ในด้านการดำเนินนโยบายในต่างประเทศ บริษัท เอชไอพี ซีเคียวริตี้ กรุ๊ป จำกัด ขยายสาขา ให้รองรับกับผู้ใช้งานในต่างประเทศ ซึ่งมีการตั้งเป้าหมายหลักให้เป็นศูนย์กลางกระจายสินค้า ให้แพร่หลาย โดยมี บริษัท เอชไอพี ซีเคียวริตี้ กรุ๊ป จำกัด เป็นศูนย์กลาง เพื่อเพิ่มโอกาสในการ สร้างแบรนด์สินค้าให้ก้าวถึงระดับสากล ทั้งสร้างโอกาสในการรับรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ในแต่ละประเทศ เพื่อนำมาพัฒนาต่อยอดในการสร้างความได้เปรียบด้านเทคโนโลยี เพิ่มศักยภาพที่สูงขึ้นมาใช้ในประเทศ

“HIP Security Group Co., Ltd. expanded to overseas as the center of distribution of security products from Thailand such as China, USA, Singapore, Canada, Hong Kong, Malaysia and Myanmar.”