HIP IoT (Thailand) CO.,LTD.     บริษัท เอชไอพี ไอโอที (ไทยแลนด์) จำกัด จัดตั้งขึ้นมาเพื่อการวางแผนทางด้านการพัฒนาเทคโนโลยีโครงข่าย IoT และ Platform ยุค 5G ในการเชื่อมโยงอุปกรณ์ต่างๆ เข้าสู่ระบบโครงข่ายมีความรู้ความเชี่ยวชาญในการพัฒนาระบบแอปพลิเคชั่น Security Cloud เพื่อให้ใช้งานร่วมกันกับระบบ Cloud ซึ่งมีการเชื่อมต่อผ่านระบบอินเทอร์เน็ต โดยรักษาความปลอดภัยของข้อมูลผู้ใช้งาน และรวบรวมข้อมูลขนาดใหญ่ไว้ร่วมกัน ซึ่งผู้ใช้งานสามารถใช้สมาร์ทโฟนตรวจสอบความผิดปกติภายในบ้านหรือสถานที่ของตนเองทุกช่วงเวลาตามที่ต้องการ ใช้โมบายแอพพลิเคชั่นเพื่อสอดส่องดูแลและควบคุมระบบรักษาความปลอดภัยทั้งระบบง่าย ๆ แค่ปลายนิ้วสัมผัสผ่านสมาร์ทโฟน


     ทั้งนี้เรายังเป็นผู้นำด้านนวัตกรรม ในตลาดสินค้าระบบรักษาความปลอดภัย HIP Cloud เน้นเรื่องการแจ้งเตือนภัยก่อนที่ภัยจะมาถึงตัวเรา การที่ร่างกายเราปราศจากอุบัติภัย หรือทรัพย์สินปราศจากความเสียหายใด ๆ เป็นสิ่งที่มนุษย์ต้องการทั้งสิ้น ความปลอดภัยจะเป็นประโยซน์มากหรือน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับการปฏิบัติหรือการกระทำของตนเองในการเตรียมความพร้อมที่จะป้องกัน

The security technology, respond to the era of Thailand 4.0 with HIP Cloud Security Center 24-hour security center. The system will collect data and process on the standard cloud server.

ระบบ HIP Cloud Security สามารถตอบโจทย์ความต้องการ ทางด้านความปลอดภัยได้ตรงจุด โดยการเชื่่อมต่อระบบกันขโมย (Burglar alarm) และระบบ CCTV ให้สามารถ Online Monitor แบบ Real-Time เป็นต้น ซึ่่งสร้างความสะดวกสบายให้แก่ผู้ใช้และ รักษาความปลอดภัยทั้ง ชีวิต ทรัพย์สิน และข้อมููลผู้ใช้อย่างดีที่สุด

ระบบแจ้งเตือนศูนย์ HIP SECURITY CLOUD ผ่านระบบ E-Map Server

แจ้งเตือนผ่าน APP HIP SECURITY CLOUD

Industrial Security Solutions

มีศูนย์ควบคุมคอยดูแล Monitor ระบบให้ตลอด 24 ชั่วโมงแม้ในยามที่หลับ หรืออยู่นอกพื้นที่ดูแล

เราดูแลแทนท่าน โดยปลอดภัยไร้กังวล พร้อมบริการแจ้งเตือนเหตุ

ป้องกันการบุกรุกที่อาจสร้างอันตรายต่อชีวิต หรือทรัพย์สินในพื้นที่

กรณีมีการบุกรุกหรือเกิดเหตุ มีการแจ้งเตือนและบันทึกภาพเป็นหลักฐานในการก่อเหตุไว้บน Cloud Server พร้อมให้ท่านใช้เมื่อจำเป็น

มีแผนการทำงานในการแจ้งเหตุฉุกเฉิน สามารถลดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน

มีการใช้งานที่ง่าย และมีระบบ online monitor IUU Real time มายังศูนย์ควบคุม Hip Cloud Security Center และแจ้งเตือนไปที่ Smart Phone ของลูกค้า

แผนผังการดำเนินการของ

HIP CLOUD SECURITY CENTER ศูนย์ควบคุมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อความปลอดภัยและมั่นใจขั้นสูงสุด


แจ้งเตือนเพื่อความปลอดภัย ทั้งภาพและเสียง ก้าวข้ามขีดจำกัดด้วยเทคโนโลยีใหม่จาก HIP เชื่อมโยง ทุกเครือข่ายเพื่อความปลอดภัยสูงสุด พัฒนาขึ้นโดยทีมงาน HIP Development Product and Software สร้างระบบ ใหม่ด้วยศูนย์บริการระบบ Online Monitor แบบ Real Time แจ้งเตือนภัยมายังศูนย์ควบคุม HIP CLOUD SECURITY CENTER และ Smartphone ของคุณ ด้วยการควบคุมและสั่ง การผ่าน Application HIP Cloud ดูทั้งภาพ ความเคลื่อนไหว และเสียงพร้อมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์ดำเนินการตลอด 24 ช.ม. ประกาศเตือนผู้บุกรุก เพื่อระงับเหตุร้ายได้ทันท่วงทีและแจ้ง ทางสถานีตำรวจหรือสถานีดับเพลิงเข้ามาระงับเหตุได้ทันที

สามารถเพิ่มอุปกรณ์เพื่อให้ได้ครอบคลุมทั้งระบบได้
Application HIP CLOUD SECURITY
ใช้งานง่ายป้องกันและควบคุมด้วยตัวคุณเอง
HIP SECURITY GROUP

ในด้านการดำเนินนโยบายในต่างประเทศ บริษัท เอชไอพี ซีเคียวริตี้ กรุ๊ป จำกัด ขยายสาขา ให้รองรับกับผู้ใช้งานในต่างประเทศ ซึ่งมีการตั้งเป้าหมายหลักให้เป็นศูนย์กลางกระจายสินค้า ให้แพร่หลาย โดยมี บริษัท เอชไอพี ซีเคียวริตี้ กรุ๊ป จำกัด เป็นศูนย์กลาง เพื่อเพิ่มโอกาสในการ สร้างแบรนด์สินค้าให้ก้าวถึงระดับสากล ทั้งสร้างโอกาสในการรับรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ในแต่ละประเทศ เพื่อนำมาพัฒนาต่อยอดในการสร้างความได้เปรียบด้านเทคโนโลยี เพิ่มศักยภาพที่สูงขึ้นมาใช้ในประเทศ

“HIP Security Group Co., Ltd. expanded to overseas as the center of distribution of security products from Thailand such as China, USA, Singapore, Canada, Hong Kong, Malaysia and Myanmar.”