บริษัท เอช ไอ พี โกลบอล จำกัด เป็นผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยแบบครบวงจร All Security System ครอบคลุมทั้งในด้านอุปกรณ์ ฮาร์ดแวร์และซอฟซ์แวร์ โดยทำการจัดจำหน่ายผ่านตัวแทนทั่วประเทศ ครอบคลุมพื้นที่ทั้งในเขตกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และต่างจังหวัด เพื่อที่จะผลักดันสินค้าให้ทั่วถึงและตอบสนองความต้องการของลูกค้าในแต่ละกลุ่ม แต่ละพื้นที่
บริษัท เอช ไอ พี โกลบอล จำกัด

PRODUCT

สินค้าและบริการที่ เอช ไอ พี โกลบอล จำหน่ายกลุ่มหลักๆ มีดังนี้

1. กล่มสินค้า CS : Covid Product

ไม่ต้องสัมผัส ปลอกภัยลดความเสี่ยงด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยจาก HIP เป็นกลุ่มสินค้าที่นำมาช่วยในการป้องกันและลดความเสี่ยงของโรคโควิด-19 อาทิเช่น หุ่นยนต์พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ, เครื่องวัดอุณหภูมิพร้อมจ่ายแอลกอฮอร์อัตโนมัติ, ระบบตรวจจับใบหน้าและวัดอุณหภูมิ เป็นต้น

2. กลุ่มสินค้า TA : Time and Access

ระบบควบคุมการเข้า-ออก ประตูด้วย เครื่องสแกนลายนิ้วมือ (fingerprint), เครื่องสแกนใบหน้า (face scan) หรือแม้แต่ระบบ Key Card นั้นเอง เป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่ ช่วยป้องกัน ทรัพย์สินและจัดการบันทึกข้อมูลเวลาของการทำงานได้

3. กลุ่มสินค้า SE : Security System

ระบบการรักษาความปลอดภัยที่มีไว้ป้องกันภัยการคุกคามจากผู้ไม่หวังดีและอัคคีภัย เป็นอีก หนึ่งตัวช่วยในการป้องกันชีวิตและทรัพย์สินของคุณด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยไม่ว่าจะเป็น Guard Tour, Fire Extinguisher, Guard Spirit หรือแม้กระทั่งกล้อง IP Camera และ AHD Camera นั้นเอง


4. กลุ่มสินค้า GS : Gate System

ระบบควบคุมบริหารงานจอดรถและควบคุมการเปิด-ปิดประตู การเข้าออกหมู่บ้าน เพิ่มความ ปลอดภัย ถูกออกแบบมาให้แหมาะสมกับสถานที่จอดรถที่มีทั้งเครื่องอ่านบัตร ชุดไม้กั้นด้วยวัสดุที่ทนทานต่อแดดต่อฝน ควบคุมด้วยโปรแกรมที่ติดตั้งใช้งานง่าย

5. กลุ่มสินค้า IOT : HIP NB-IOT

การเชื่อมต่อโครงข่ายระหว่าง Network กับอุปกรณ์ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ง่ายต่อการตอบสนองและการจัดเก็บข้อมูลได้อย่างปลอดภัยไม่ว่าจะเป็น DVR Mobile, GPS Tarcker, Smart Home, Drone, Car Ai และ HIP Cloud Security
บริษัท เอช ไอ พี โกลบอล จำกัด

PROGRAM & SOFTWARE

นอกจาก HIP จะเป็นผู้จัดจำหนดสินค้าด้านระบบรักษาความปลอดภัยแล้ว เรายังมีศักยภาพพร้อมในด้าน การพัฒนาโปรแกรมเพ่อผู้ใช้โดยเฉพาะ ให้ตอบโจทย์ ของผู้ใช้และตัวแทนจำหนยมากทีสุด

HIP Control Management Solution
HIP Premium Time
HIP Time Attendance
HIP Time 4.0
HIP Payroll
HIP DVR Mobile Platform
HIP Time SMS Solution

HIP Face Recognition
HIP Carpark Software
HIP One Card Software
HIP LPR
HIP Guard Tour Software
HIP Smart Building
HIP Smart Communication Platformดาวน์โหลดโปรแกรมและคู่มือต่างๆ : www.hip-servicecenter.com
HIP SECURITY GROUP

ในด้านการดำเนินนโยบายในต่างประเทศ บริษัท เอชไอพี ซีเคียวริตี้ กรุ๊ป จำกัด ขยายสาขา ให้รองรับกับผู้ใช้งานในต่างประเทศ ซึ่งมีการตั้งเป้าหมายหลักให้เป็นศูนย์กลางกระจายสินค้า ให้แพร่หลาย โดยมี บริษัท เอชไอพี ซีเคียวริตี้ กรุ๊ป จำกัด เป็นศูนย์กลาง เพื่อเพิ่มโอกาสในการ สร้างแบรนด์สินค้าให้ก้าวถึงระดับสากล ทั้งสร้างโอกาสในการรับรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ในแต่ละประเทศ เพื่อนำมาพัฒนาต่อยอดในการสร้างความได้เปรียบด้านเทคโนโลยี เพิ่มศักยภาพที่สูงขึ้นมาใช้ในประเทศ

“HIP Security Group Co., Ltd. expanded to overseas as the center of distribution of security products from Thailand such as China, USA, Singapore, Canada, Hong Kong, Malaysia and Myanmar.”