HIP ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.     บริษัทเป็นผู้ให้บริการอสังหาริมทรัพย์มืออาชีพที่จดทะเบียนในประเทศไทยซึ่งเน้นการทำธุรกรรมเกี่ยวกับที่ดิน ครอบคลุมธุรกิจก่อสร้าง โครงการ เพื่อผนวกใช้ระบบรักษาความปลอดภัยเข้าเป็นส่วนหนึ่งในโครงการ ทั้งนี้บริษัทยังเป็นนายหน้าค้าที่ดินที่ให้ท่านมาฝากขายที่ดิน และบ้านได้ด้วยฐานลูกค้าของเรานั้นเป็นคนจีนมีกำลังทุนให้เข้ามาซื้อขายกับเรา


HIP SECURITY GROUP

ในด้านการดำเนินนโยบายในต่างประเทศ บริษัท เอชไอพี ซีเคียวริตี้ กรุ๊ป จำกัด ขยายสาขา ให้รองรับกับผู้ใช้งานในต่างประเทศ ซึ่งมีการตั้งเป้าหมายหลักให้เป็นศูนย์กลางกระจายสินค้า ให้แพร่หลาย โดยมี บริษัท เอชไอพี ซีเคียวริตี้ กรุ๊ป จำกัด เป็นศูนย์กลาง เพื่อเพิ่มโอกาสในการ สร้างแบรนด์สินค้าให้ก้าวถึงระดับสากล ทั้งสร้างโอกาสในการรับรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ในแต่ละประเทศ เพื่อนำมาพัฒนาต่อยอดในการสร้างความได้เปรียบด้านเทคโนโลยี เพิ่มศักยภาพที่สูงขึ้นมาใช้ในประเทศ

“HIP Security Group Co., Ltd. expanded to overseas as the center of distribution of security products from Thailand such as China, USA, Singapore, Canada, Hong Kong, Malaysia and Myanmar.”